II Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowe i inwestycyjne (13.09.2021r.)

 Docieplenie stropodachu, ścian attykowych, gzymsu, wykonanie hydroizolacji, remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich
w budynku administracyjno – biurowym położonym
w Brzeszczach przy ul. A. Mickiewicza, zgodnie z projektem technicznym
.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: