nsm.brzeszcze.pl

Zapraszamy na kolejny przetarg pisemny na najem mieszkań, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2020 r.

Przetarg pisemny

Lp. Adres mieszkania Wyposażenie mieszkania Pow. użytk. /m2/ Cena wywoławcza za 1m2 Wadium /zł/
1 Tychy, ul Honoraty 29/8    2p,k,ł,wc,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; I piętro 43,60 15,00 5000,00
2 Tychy, ul. Rodakowskiego 7/47c    1p,aneks kuch,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; parter 32,50 15,00 4000,00
3 Bieruń, ul. Granitowa 70c/8  II  3p,k,ł,wc,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; III piętro 68,00 13,00 7000,00
4 Bieruń, ul. Granitowa 76/5    3p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; II piętro 50,98 13,00 5000,00
5 Lędziny, ul. Pokoju 82/21    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 22,80 13,00 2000,00
6 Lędziny, ul. Pokoju 88/13    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; I piętro 25,50 13,00 2000,00
7 Lędziny, ul. Pokoju 88/30    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 25,40 13,00 2000,00
8 Lędziny ul. Pokoju 90/38    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; IV piętro 22,90 13,00 2000,00
9 Mysłowice, ul. Traugutta 6/8    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co; II piętro 33,00 17,00 4500,00
10 Mysłowice, ul. Traugutta 6/20    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co; II piętro 32,40 17,00 4500,00
11 Sosnowiec, ul. Wagowa 11/24  II  2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; IV piętro 39,66 17,00 6000,00
12 Sosnowiec, ul. Obrońców Warszawy 4a/3  II  1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; parter 32,64 17,00 5000,00
13 Sosnowiec, ul. Obrońców Warszawy 6a/17  II  2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; III piętro 41,30 17,00 6000,00
14 Jawiszowice, oś. Paderewskiego 5/III/10    2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; IV piętro 46,60 13,00 5000,00
15 Jawiszowice, oś. Paderewskiego 6/V/9  II  4p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; IV piętro 63,40 12,00 6000,00
16 Brzeszcze, ul. Nowa Kolonia 4/II/10    1p,ł,ppok; wod-kan,e.el,co; I piętro 16,40 11,00 1500,00
17 Czechowice Dziedzice, ul. Topolowa 19/8    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,gaz; parter 35,93 13,00 4000,00
18 Wola, ul. Górnicza 22/43  II  1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; parter 39,00 12,00 4000,00
19 Wola, ul. Szkolna 19/2    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; parter 35,90 13,00 4000,00
20 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 200/37    2p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; I piętro 42,74 13,00 5000,00
21 Jaworzno, ul. Ins. Kościuszkowskiej 62/95    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 30,50 13,00 3500,00
22 Jaworzno, ul. Ins. Kościuszkowskiej 66/70    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; IV piętro 30,50 13,00 3500,00
23 Jaworzno, ul. Matejki 4/17    2p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co; II piętro 37,60 14,00 4500,00
24 Libiąż, ul. Obieżowa 18/7    2p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,ogrzewanie piecowe; I piętro 53,61 10,00 4500,00
25 Libiąż, ul. Obieżowa 20/10    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co, ogrzewanie etażowe; poddasze 33,44 10,00 3000,00
26 Trzebinia, ul. Gwarków 6/68    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; IV piętro 34,79 13,00 4000,00
Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do składania ofert pisemnych w zamkniętych wyraźnie oznaczonych kopertach (duży napis o treści OFERTA PRZETARGOWA) pod adresem: Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze. Oferty przetargowe należy składać na właściwych drukach przetargowych dostępnych na naszej stronie internetowej (oferta przetargowa, zaświadczenie o zatrudnieniu) lub wydawanych przez Nadwiślańską Spółkę Mieszkaniową Spółka z o.o. Do oferty należy dołączyć: zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.
Termin składania ofert upływa z dniem 09.10.2020 r. o godz. 1000. Komisyjne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz liczby ofert odbędzie się w dniu 09.10.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 16.10.2020 r.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach oraz nie spełniające wszystkich wymagań będą odrzucone.
Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 07.10.2020 r. na konto spółki Bank Pekao S.A. nr 85 1240 4155 1111 0000 4630 7637. Zwrot wadium nastąpi przelewem na wskazane przez oferenta konto lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia oferentów o wynikach postępowania, a w przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zarachowane na poczet kaucji mieszkaniowej.
Lokale mieszkalne zostaną udostępnione w celu oględzin w dniach od 24.09.2020 r. do 09.10.2020 r. po wcześniejszym skontaktowaniu się oraz ustaleniu terminu i godziny oględzin z poszczególnymi Administracjami (Tychy, tel. 32/218-11-79, Bieruń tel. 32/326-93-03, Lędziny tel. 32/326-66-40, Mysłowice tel. 32/326-66-40, Sosnowiec tel. 32-615-09-53, Brzeszcze-Jawiszowice, tel. 32/211-06-61, Czechowice Dziedzice tel. 32/215-00-06, Wola tel. 32/211-80-66, Jaworzno tel. 32/615-09-53, Libiąż tel. 32/624-22-60, Trzebinia, tel. 32/711-56-61).
Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie spółki oraz pod numerem telefonu 032/211-06-61 wew. 31 lub 691 941 642.
„Regulamin organizowania przetargów i negocjacji (...)” oraz „Zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i przedłużaniu umów (...)”, a także wzór umowy najmu znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.nsm.brzeszcze.pl w zakładce „Najem mieszkań”.

 
Dodaj do
2011 - 2020 © Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze | RODO i Polityka Cookies

NIP 646-10-01-377 | Regon: 272128545 | KRS 0000051042 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
kapitał zakładowy spółki 55 846 000,00 PLN
Nr konta: Bank Pekao S.A. 85124041551111000046307637
Rzetelna Firma
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | RODO i Polityka Cookies