nsm.brzeszcze.pl

Oferta dla firm  | Zapraszamy do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego MOSZCZENICZANKA w Zakopanem | Certyfikat Rzetelności

Przetarg pisemny

NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA Sp. z o.o. 32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 2
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem n/wym. lokali mieszkalnych:

Lp. Adres mieszkania Wyposażenie mieszkania Pow. użytk. /m2/ Cena wywoławcza za 1m2 Wadium /zł/
1 Bieruń ul. Granitowa 50/2    3p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,gaz; parter 55,70 12,00 6000,00
2 Bieruń, ul. Granitowa 122/6    3p,k,ł,wc,p.pok; wod-kan,e.el,co,gaz; II piętro 62,92 12,00 6000,00
3 Lędziny, ul. Kolonia Piast 6/3    2p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co; I piętro 43,15 11,00 4000,00
4 Lędziny ul. Pokoju 88/39    1p,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; III piętro 13,00 11,00 1000,00
5 Brzeszcze, ul. Narutowicza 33/I/8    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; II piętro 25,20 13,00 2500,00
6 Czechowice Dziedzice, ul. Górnicza 28/4  II  1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,gaz, co gazowe; parter 43,00 11,00 3000,00
7 Czechowice Dziedzice, ul. Nad Białką 1d/58    2p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,gaz, co; IV piętro 42,90 13,00 5000,00
8 Czechowice Dziedzice, ul. Węglowa 90/8    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,ogrz.piecowe; I piętro 43,00 10,00 3500,00
9 Wola, ul. Górnicza 4/25    2p,k,ł,wc,p.pok; wod-kan,e.el,gaz,co,ccw; II piętro 47,90 12,00 5000,00
10 Wola, ul. Przemysłowa 5/65    2p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,gaz,co,ccw; IV piętro 35,10 11,00 3000,00
11 Jaworzno, ul. Zakole 11/2    3p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co etażowe; parter 61,30 10,00 5000,00
12 Jaworzno, ul. Ins. Kościuszkowskiej 1a/12    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; parter 37,40 13,00 4000,00
13 Jaworzno, ul. Ins. Kościuszkowskiej 56/38    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; I piętro 30,20 12,00 3000,00
14 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 51/42    3p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,gaz; III piętro 44,26 12,00 4000,00
15 Trzebinia, ul. Gwarków 6/66    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 34,79 12,00 3000,00
Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do składania ofert pisemnych w zamkniętych wyraźnie oznaczonych kopertach (duży napis o treści OFERTA PRZETARGOWA) pod adresem: Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze. Oferty przetargowe należy składać na właściwych drukach przetargowych dostępnych na naszej stronie internetowej (oferta przetargowa, zaświadczenie o zatrudnieniu) lub wydawanych przez Nadwiślańską Spółkę Mieszkaniową Spółka z o.o. Do oferty należy dołączyć: zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.
Termin składania ofert upływa z dniem 07.02.2020 r. o godz. 1000. Komisyjne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz liczby ofert odbędzie się w dniu 07.02.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 13.02.2020 r.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, nie spełniające wszystkich wymagań będą odrzucone.
Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 05.02.2020 r. na konto spółki Bank Pekao S.A. nr 85 1240 4155 1111 0000 4630 7637. Zwrot wadium nastąpi przelewem na wskazane przez oferenta konto lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia oferentów o wynikach postępowania, a w przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zarachowane na poczet kaucji mieszkaniowej.
Lokale mieszkalne zostaną udostępnione w celu oględzin w dniach od 21.01.2020 r. do 07.02.2020 r. po wcześniejszym skontaktowaniu się i ustaleniu terminu i godziny oględzin z poszczególnymi Administracjami (Honorata Bieruń tel. 32/326-93-03, Honorata Lędziny tel. 32/326-66-40, NSM Brzeszcze, tel. 32/211-06-61, Silesia Czechowice Dziedzice tel. 32/215-00-06, Silesia Wola tel. 32/211-80-66, Gwarek Jaworzno tel. 32/615-09-53, Gwarek Trzebinia, tel. 32/711-56-61).
Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie spółki oraz pod numerem telefonu 032/211-06-61 wew. 31 lub 32.
„Regulamin organizowania przetargów i negocjacji (...)” oraz „Zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i przedłużaniu umów (...)”, a także wzór umowy najmu znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.nsm.brzeszcze.pl w zakładce „Najem mieszkań”.
 
Dodaj do
2011 - 2020 © Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze | RODO i Polityka Cookies

NIP 646-10-01-377 | Regon: 272128545 | KRS 0000051042 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
kapitał zakładowy spółki 55 846 000,00 PLN
Nr konta: Bank Pekao S.A. 85124041551111000046307637
Rzetelna Firma
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | RODO i Polityka Cookies