nsm.brzeszcze.pl

W związku z zagrożeniem COVID - 19 kasa Spółki jest nieczynna do odwołania, wpłaty należności prosimy dokonywać na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim nr 57 1050 1399 1000 0007 0095 2583 lub w Pekao S.A. nr 85 1240 4155 1111 0000 4630 7637

Przetarg pisemny

Lp. Adres mieszkania Wyposażenie mieszkania Pow. użytk. /m2/ Cena wywoławcza za 1m2 Wadium /zł/
1 Bieruń ul. Granitowa 29/3    3p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co, gaz; I piętro 55,70 13,00 6000
2 Bieruń ul. Granitowa 48/9    3p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co, gaz; IV piętro 55,70 13,00 6000
3 Bieruń Ul. Granitowa 88/8    3p,k,ł,wc,ppok; wod-kan,e.el,co, gaz; III piętro 62,92 13,00 7000
4 Bieruń ul. Węglowa 37/26    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 34,21 13,00 4000
5 Czechowice Dziedzice, ul. Bestwińska 4/17    3p,k,ł,wc,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; III piętro 62,80 16,00 9000
6 Jaworzno, ul. S.F.Mazur 1/49    3p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; I piętro 52,60 13,00 6000
7 Lędziny, ul. Hołdunowska 17/1    2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co etażowe; parter 34,95 12,00 3000
8 Lędziny, ul. Hołdunowska 17/22    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co etażowe; II piętro 22,88 12,00 2000
9 Lędziny, ul. Hołdunowska 38/5    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co etażowe; I piętro 36,60 12,00 3500
10 Libiąż, ul. Paderewskiego 9/38    2p,k,ł,wc,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 55,50 13,00 6000
11 Mysłowice, ul. 11 Listopada 25/62    3p,k,ł,wc,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; IV piętro 51,00 17,00 7000
12 Mysłowice, ul. Norwida 4/18    2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co; II piętro 48,00 17,00 7000
13 Mysłowice, ul. Traugutta 1/11    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; III piętro 33,20 17,00 5000
14 Mysłowice, ul. Traugutta 3/20    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; II piętro 32,80 17,00 5000
15 Sosnowiec, ul. Broniewskiego 34/23    2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; III piętro 43,48 17,00 6000
16 Sosnowiec, ul. Dmowskiego 36/54    2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; IV piętro 38,60 17,00 5000
17 Sosnowiec, ul. Obrońców Warszawy 1a/13    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; II piętro 33,22 17,00 5000
18 Sosnowiec, ul. Obrońców Westerplatte 1/23    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz,ccw; IV piętro 33,60 17,00 5000
19 Sosnowiec, ul. Kopalniana 31/57    2p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,gaz; III piętro 47,03 17,00 7000
20 Trzebinia, ul. Gwarków 2/98    1p,k,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; I piętro 26,65 13,00 3000
21 Wola, ul. Górnicza 34/22    2p,k,ł,wc,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 47,90 13,00 5000

Zapraszamy do składania ofert pisemnych w zamkniętych wyraźnie oznaczonych kopertach (duży napis o treści OFERTA PRZETARGOWA) pod adresem: Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.                                   ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze. Oferty przetargowe należy składać na właściwych drukach przetargowych dostępnych na naszej stronie internetowej (oferta przetargowa, zaświadczenie o zatrudnieniu) lub wydawanych przez Nadwiślańską Spółkę Mieszkaniową Spółka z o.o. Do oferty należy dołączyć: zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.

Termin składania ofert upływa z dniem 24.03.2021 r. o godz. 1000. Komisyjne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz liczby ofert odbędzie się w dniu 24.03.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2021 r. 

Oferty złożone na niewłaściwych drukach oraz nie spełniające wszystkich wymagań będą odrzucone.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 23.03.2021 r. na konto spółki Bank Pekao S.A. nr 85 1240 4155 1111 0000 4630 7637. Zwrot wadium nastąpi przelewem na wskazane przez oferenta konto lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia oferentów o wynikach postępowania, a w przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zarachowane na poczet kaucji mieszkaniowej.

Dodaj do
2011 - 2021 © Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze | RODO i Polityka Cookies

NIP 646-10-01-377 | Regon: 272128545 | KRS 0000051042 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
kapitał zakładowy spółki 55 846 000,00 PLN
Nr konta: Bank Pekao S.A. 85124041551111000046307637
Rzetelna Firma
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | RODO i Polityka Cookies