nsm.brzeszcze.pl

W związku z zagrożeniem COVID - 19 kasa Spółki jest nieczynna do odwołania, wpłaty należności prosimy dokonywać na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim nr 57 1050 1399 1000 0007 0095 2583 lub w Pekao S.A. nr 85 1240 4155 1111 0000 4630 7637

Przetarg ustny


Lp. Adres mieszkania Wyposażenie mieszkania Pow. użytk. /m2/ Cena wywoławcza za 1m2 Wadium /zł/
1 Brzeszcze, ul. Nowa Kolonia 4/II/10    1p,ł,ppok; wod-kan,e.el,co; I piętro 16,40 11,00 1500
2 Lędziny, ul. Pokoju 86/23    1p,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw; II piętro 12,10 11,00 400
3 Lędziny, ul. Pokoju 88/30    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co,ccw,gaz; III piętro 25,40 13,00 1500
4 Lędziny, ul. Pokoju 88/39    1p,ł,p.pok; wod-kan,e.el,co,ccw; III piętro 13,00 11,00 400,00
5 Mysłowice, ul. Boliny 16e/1a    1p,k,ł,wc,ppok; wod-kan,e.el,co; parter 35,19 13,00 1200
6 Mysłowice, ul. Traugutta 6/8    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co; II piętro 33,00 17,00 3000
7 Mysłowice, ul. Traugutta 6/20    1p,k,ł,ppok; wod-kan,e.el,co; II piętro 32,40 17,00 3000

Zapraszamy do składania pisemnych zgłoszeń udziału w nieograniczonym przetargu ustnym w terminie do dnia  08.03.2021 r. do godz. 12:00 na właściwych drukach przetargowych dostępnych na naszej stronie internetowej lub wydawanych przez Nadwiślańską Spółkę Mieszkaniową Spółka z o.o. (zgłoszenie do przetargu ustnego, oświadczenia do przetargu ustnego, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach). Zgłoszenia udziału w przetargu ustnym należy dokonywać osobiście, lub za pośrednictwem poczty.

Zgłoszenie przesłane pocztą uważa się za złożone z chwilą doręczenia adresatowi.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2
w dniu 09.03.2021 r. o godz. 8:00.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 08.03.2021 r. na konto spółki Bank Pekao S.A. nr 85 1240 4155 1111 0000 4630 7637.

Zwrot wadium nastąpi przelewem na wskazane przez oferenta konto lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania w terminie 7 dni od daty powiadomienia oferentów o wynikach postępowania, a w przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zarachowane na poczet kaucji mieszkaniowej.

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione w celu oględzin w dniach od 22.03.2021 r. do dnia 09.03.2021 r. po wcześniejszym skontaktowaniu się i ustaleniu terminu i godziny oględzin (Lędziny i Mysłowice 32/326-66-40, Brzeszcze 32/211-06-61).

Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie spółki oraz pod numerem telefonu
032/211-06-61 wew. 31 lub 32.

„Regulamin organizowania przetargów i negocjacji (...)” oraz „Zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i przedłużaniu umów (...)”,  a także wzór umowy najmu znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.nsm.brzeszcze.pl w zakładce „Najem mieszkań”.


Dodaj do
2011 - 2021 © Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze | RODO i Polityka Cookies

NIP 646-10-01-377 | Regon: 272128545 | KRS 0000051042 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
kapitał zakładowy spółki 55 846 000,00 PLN
Nr konta: Bank Pekao S.A. 85124041551111000046307637
Rzetelna Firma
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | RODO i Polityka Cookies