Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy Państwa na naszej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Znajdują się tu wszystkie informacje dotyczące naszej firmy.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. Będziemy także wdzięczni za uwagi i komentarze.

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze

NIP 646-10-01-377
Regon: 272128545
KRS 0000051042 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
kapitał zakładowy spółki 55 846 000,00 PLN
Nr konta: Bank Pekao S.A. 85124041551111000046307637

tel. (32) 211 06 61 | (32) 211 06 47
faks (32) 737 25 99

e-mail: sekretariat@nsm.brzeszcze.pl | Internet: www.nsm.brzeszcze.pl

 

Forma prawna

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: KRS: 0000051042

Nazwa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy. Siedziba Sądu: Kraków, ul. Przy Rondzie 7

NIP 646-10-01-377

Regon: 272128545

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A. 85124041551111000046307637

 

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  55 846 000,00 zł

Skarb Państwa

107 749 udziałów po 500,00 zł. każdy o łącznej wartości 53 874 500,00 złotych, co stanowi 96,47% udziałów

Holding KW sp. z o.o.

3 943  udziałów po 500,00 zł. każdy o łącznej wartości 1 971 500,00 złotych, co stanowi 3,53% udziałów  

 

Władze

Walne Zgromadzenie Wspólników

  • Skarb Państwa – 96,47 proc. głosów
  • Holding KW sp. z o.o. – 3,53 proc. głosów

Rada Nadzorcza

  • Jacek Walburg – Przewodniczący RN
  • Wanda Gołębiowska – Wiceprzewodnicząca RN
  • Marcin Kułaga – Sekretarz RN

Zarząd

  • Jarosław Jurzak – Prezes Zarządu 

Prokurenci

  • Jakub Gałązka
  • Ewa Kania

 

Majątek

Kapitał zakładowy
Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. wynosi:
55 846 000,00 PLN

 

Redakcja

Nadzór merytoryczny i redakcja  biuletynu:
Jakub Gałązka
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
tel. (032) 211-06-61
e-mail: jg@nsm.brzeszcze.pl

Redakcja biuletynu:
Ewa Kania
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
tel. (032) 211-06-61
e-mail: ek@nsm.brzeszcze.pl

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: