OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane, jest Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przedstawienia oferty lokalu, którym może być Pan/Pani zainteresowany (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie naszej działalności.

Odbiorcy danych

W przypadku wyboru przez Państwa konkretnego lokalu Państwa dane zostaną przekazane do odrębnego Administratora Danych, czyli właściciela nieruchomości (spółki celowej), który będzie przetwarzał Państwa dane w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji. Jednakże obsługą potencjalnych najemców oraz najemców w imieniu właściciela nieruchomości zajmuje się na podstawie stosownej umowy, w tym umowy powierzenia danych, Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Odbiorcy to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe (przy czym zawsze czynimy to zgodnie z prawem, w tym na podstawie stosownie zawartych umowach). Należą do nich inne podmioty zewnętrzne wspierające naszą organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. takie, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe lub współpracują 
z nami w ramach kampanii marketingowych.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach przedstawienia ofert do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia i uwzględnienia przez nas Państwa sprzeciwu.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, posiadają Państwo wobec nas prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w art. 12-23 Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych (RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przedstawienia oferty najmu.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub 
w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: